හොලිවුඩ් චිත්‍රපටවල Visual Effect දැමීමට පෙර හා පසු


හිතාගන්නවත් බැරි විදියෙ  ලෝක වල අමුතු ජීවින් සමඟ නිපදවන චිත්‍රපට කොතෙකුත් නරඹා ඇතත් ඒවා කෙසේ සාදා ඇති දැයි ඔබ සිතනවා ඇති.ඒවා සෑදීමට පළමුව සැබෑ ලෝකයේ රූපරාමු ලබාගෙන පරිගණක ආස්‍රරයෙන් විවිධ Effects එකතු කරනු ලබයි. පහත තිබෙන හොලිවුඩ් චිත්‍රපටවල Visual Effect දැමීමට පෙර හා පසු රූප දැකීමෙන් අනතුරුව ඔබට මේ ගැටලුවට පිළිතුරු ලැබේ.


hollywood without visual graphics 21hollywood without visual graphics 22hollywood without visual graphics 24hollywood without visual graphics 23  hollywood without visual graphics 26hollywood without visual graphics 27hollywood without visual graphicsMovies before and after computer visual graphics  0Movies before and after computer visual graphics 2Movies before and after computer visual graphics 3Movies before and after computer visual graphics 4Movies before and after computer visual graphics 5Movies before and after computer visual graphics 6Movies before and after computer visual graphics 7Movies before and after computer visual graphics 8Movies before and after computer visual graphics 9Movies before and after computer visual graphics 10Movies before and after computer visual graphics 11Before Optimus Prime was on the big screen in "Transformers" ...... he was a computer-generated image.Without motion tracking and visual effects in "Black Swan" ...... Natalie Portman would be a featherless ballerina.Without visual effects in "Alice in Wonderland" ...Lewis Carroll's world looks pretty "Wonder-less."And, the 3D touchscreens in "The Hunger Games" ...... would be rendered flat and green.Spidey was able to appear on a web of wires in "The Amazing Spider-Man" ...... with the help of motion tracking."The Avengers" didn't film in New York.The majority of its action sequences consist of the team on a green screen set.Instead, the crew filmed seven miles of New York City streets while the actors were in town for a few days ...... to create a 20 block replica of the city.So, when Scarlett Johannson was flying through the skies in "The Avengers" ...... she was safe on the ground.The bridge scenes in "Final Destination 5" ...... don't look nearly as scary with a green screen.

4 Responses to “හොලිවුඩ් චිත්‍රපටවල Visual Effect දැමීමට පෙර හා පසු”

Emil Shamen said...
December 18, 2014 at 8:17 AM

(h)


Tharindu Madushan said...
December 18, 2014 at 8:33 PM

:)


haritha kusal said...
January 4, 2015 at 4:21 AM

api thamai ithin owain andenne


Sadeepa Ravishan said...
January 4, 2016 at 5:03 AM

thanks all


Post a Comment

Link එක Click කළ පසුව විවෘත වන වෙබ් පිටුවෙහි දැන්වීමක් වෙතඔත් එහි උඩ දකුණු කෙළවර තිබෙන Skip Ad බොත්තම ඔබන්න.

මෙහි පළ වන ලිපි sms මඟින් නොමිලේ ලබාගැනීමට
Follow sadeepamax
ලෙස type කර 40404 ට sms කරන්න. මෙය නොමිලේ සිදුවන සේවාවකි.

මෙම බ්ලොග් අඩවියෙහි කිසිඳු ලිපියක් උපුටා ගැනීම තහනම් වන අතර එසේ සිදු කරන අයගේ වෙබ් / බ්ලොග් අඩවි ගූගල් සමාගමේ "Blogger Copyright Infringement" යටතේ නීතිමය පියවර මත අන්තර්ජාලයෙන් ඉවත් කෙරේ.
Powered by Blogger.