ඔබ දැනගතයුතු Google Search Tricks 10ක්


අපේ එදිනෙදා වැඩකටයුතු බොහොමයකට මේ Google Search උදව් වෙන බව ඇත්ත. නමුත් ඒ වැඩ තවත් පහසු කරගන්න වැදගත් Google Search Tricks 10ක්ම අරන් ආවා අද ලිපියෙන්.

  • කිසියම් වෙබ් අඩවියකට අදාල තොරතුරු පමණක් සොයාගැනීම

මෙහිදී අවශ්‍ය කරුණ Site: වෙබ් අඩවිය සටහන් කොට සොයාගත හැක. උදා:- Tips And Tricks site:www.sadeepa01.blogspot.com

  • මගහැරුණු අකුරු සහ වචන සමඟ Search කිරීම
ඔබට මගහැරන කොටසට * භාවිතා කළ Search කළ හැක.
  • සමාන වෙබ් අඩවි සෙවීම

සමාන වෙබ් අඩවි සෙවීමට Related: වෙබ් අඩවිය සඳහන් කර Search කළ හැක.
උදා:- Related:www.sadeepa01.blogspot.com

  • අර්ථ දැක්වීම් සෙවීමට

මෙහිදී Define:අවශ්‍ය වචනය සඳහන් කර Search කිරීමෙන් අර්ථ දැක්වීම් ලබාගත හැක.
උදා:- Define:Democracy
  • ගණිතමය පරිවර්ථනයන් කිරීමට
10 Amazing and Useful Google Search Features 6
මෙයට in යනුවෙන් Type කර වම් පසින් අප ලබා දෙන මිනුම සහ ඒකකයත් දකුණුපසින් ලැබිය යුතු මිනුමේ ඒකකයත් ලබා දිය යුතුය.
  • සමීකරණ විසඳීමට
10 Amazing and Useful Google Search Features 5
ඉහත ආකාරයෙන් සමීකරණය Search bar එකේ Type කර එය විසඳාගත හැක. එමෙන්ම වෙනත් ගණිතමය කටයුත්තක් වුවද මෙසේ Type කර ලබාගත හැක.
  • ගුවන් ගමන්වල තොරතුරු
10 Amazing and Useful Google Search Features 4
මෙහිදී ගුවන් සමාගමේ නම හා ගුවන් යානයේ අංකය Type කිරීමෙන් ඒ ගැන විස්තර ලබාගත හැක.
  • චිත්‍රපට පෙන්වන වේලාවන් දැනගැනීමට
10 Amazing and Useful Google Search Features 3
මේ සඳහා Showtimes: චිත්‍රපටයේ නම සඳහන් කොට විස්තර ලබාගත හැක.
  • විවිධ රටවල් වල වේලාවන්
10 Amazing and Useful Google Search Features 2
මේ සඳහා time:රටේ නම සඳහන් කළ යුතුය.
  • Barrel Roll එකක් කිරීමට
10 Amazing and Useful Google Search Features
Search bar එකේ Do a Barrel Roll යනුවෙන් type කර enter කිරීමෙන් මෙය සිදු කළ හැක.

1 Responses to “ඔබ දැනගතයුතු Google Search Tricks 10ක්”

Emil Shamen said...
December 21, 2014 at 11:43 PM

fatta ayiye


Post a Comment

Link එක Click කළ පසුව විවෘත වන වෙබ් පිටුවෙහි දැන්වීමක් වෙතඔත් එහි උඩ දකුණු කෙළවර තිබෙන Skip Ad බොත්තම ඔබන්න.

මෙහි පළ වන ලිපි sms මඟින් නොමිලේ ලබාගැනීමට
Follow sadeepamax
ලෙස type කර 40404 ට sms කරන්න. මෙය නොමිලේ සිදුවන සේවාවකි.

මෙම බ්ලොග් අඩවියෙහි කිසිඳු ලිපියක් උපුටා ගැනීම තහනම් වන අතර එසේ සිදු කරන අයගේ වෙබ් / බ්ලොග් අඩවි ගූගල් සමාගමේ "Blogger Copyright Infringement" යටතේ නීතිමය පියවර මත අන්තර්ජාලයෙන් ඉවත් කෙරේ.
Powered by Blogger.